Van der Sijde Horeca Advisering

Meer dan advies alleen!

Missie

Van Der Sijde Horeca en recreatieadvies is een partner gericht op het ondersteunen van kleine en grotere hospitality/horeca & leisureondernemingen in de hotellerie, restaurants, de drankenverstrekkende sector, fastservice bedrijven, catering en facility management. Ook zijn wij actief in de sporthoreca. Uitgangspunt is met praktische en doelgerichte tips en ondersteuning ondernemers te helpen. Het realiseren van hoger financieel en sociaal rendement is altijd het uitgangspunt. Samen met ervaren professionals en vakmensen wordt gerichte hulp en ondersteuning geboden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van up to date kennis uit de adviespraktijk aangevuld door gegevensbestanden en informatie van specialisten, branche-instituten, de overheid en organisaties die werkzaam zijn in en voor horeca, recreatie en toerisme.

Van Der Sijde Horeca en Recreatieadvies doet meer dan het geven van een advies en het presenteren van een rapport. Dankzij onze expertise en het netwerk kunnen we elke (toekomstige) horecaondernemer, organisatie of instelling verder helpen om succesvol en winstgevend in de sector actief te worden en te blijven. We onderhouden graag een binding met onze relaties die daarna regelmatig een beroep op ons blijven doen.

Na een vrijblijvende oriëntatie doen wij een duidelijk op maat gesneden voorstel dat past bij uw wensen, doelstellingen en mogelijkheden. Ook maken we van te voren heldere afspraken over werkzaamheden en het honorarium dat sterk concurrerend is. Wij ondervinden dat dit nodig is aangezien de bomen al lang niet meer tot in de hemel groeien. Iedereen moet een stapje harder lopen terwijl kwaliteitseisen en flexibiliteit die aan ondernemers en medewerk(st)ers  gesteld worden alleen maar toenemen. Bij deze dynamiek sluiten wij ons van harte aan!

Klanttevredenheid en referenties

Een klanttevredenheidsonderzoek nadat een opdracht is afgerond geeft aan dat wij een lerende organisatie zijn die voortdurend aangesloten wil blijven op wensen van opdrachtgevers en de markt. Over de laatste ontwikkelingen en trends binnen de sector worden wij gevoed door vakliteratuur, bezoek aan vakbeurzen, door deelname aan congressen en symposia, en het lidmaatschap van de Hospitality Management Club voor afgestudeerden aan de Hoge Hotelschool.

Wat Van der Sijde Horeca Advisering steeds helder voor ogen staat is het voortdurend streven naar hoger rendement. Graag onderhouden wij het contact met onze relaties en zodat de rendementsontwikkeling gevolgd kan worden.

Het mag gerust gezegd worden. Onze bijdrage is een investering in uw rendement!

Voor achtergronden en referenties kunt u kijken op LinkedIn door in het scherm "IN" aan te klikken