Van der Sijde Horeca Advisering

Meer dan advies alleen!

Horeca Waardebepaling aankoop/verkoop

Robert Van Der Sijde

De waardebepaling van een bedrijfspand, inventaris en goodwill komt voor bij bedrijfsoverdracht/verkoop en bij aankoop van een bedrijf. Ook wanneer een vennoot uittreedt dienen objectief bedrijfswaarden te worden vastgesteld.  Het gaat om grote belangen waarvoor specialistische (horeca) kennis en ervaring vereist is om tot een profijtelijke, maar vooral ook evenwichtige afronding te komen waar partijen zich in kunnen vinden. 

Na meestal een lange werkzame periode komt het moment dat de zaak verkocht gaat worden aan kinderen of aan een andere partij. Het bedrag dat na verkoop overblijft is vaak het pensioen van de ondernemer of een belangrijke aanvulling daarop. Als het goed is wordt op tijd begonnen met de voorbereiding. Een voorbereidingstijd van 3 jaar is niet ongebruikelijk om goed beslagen ten ijs te komen. Een tijdige en goede voorbereiding heeft ook grote invloed op de hoogte van de verkoopsom van het pand, de inventaris en de eventuele goodwill. Begin dus op tijd !

Bij verkoop kijkt de fiscus met u mee. Daarom is het belangrijk dat u tijdig weet wat u op dit gebied kunt verwachten en de wijze waarop de fiscale claim bij bedrijfsbeëindiging gereduceerd of uitgesteld kan worden. Bij een bedrijfsoverdracht komen vele zaken aan de orde. De belangrijkste vragen die in dit verband worden gesteld zijn:

  • Hoe zien de bedrijfscijfers er uit, wordt er winst of verlies gemaakt en op welke manier zijn deze cijfers mogelijk nog in de loop van de tijd gunstig te beïnvloeden ?
  • Wat is de waarde van het pand, de inventaris en inrichting ? Er wordt getaxeerd aan de hand van de jaarcijfers over de afgelopen drie jaar.
  • Wat moet ik doen als ik alleen de inventaris en goodwill wil verkopen en het pand ga verhuren. Wat is in dat geval de reële huurwaarde van het pand ?  Wij stellen de economische waarde van de goodwill en de inventaris vast onderbouwd in een verkoopdocument waarmee een koper wordt geïnteresseerd. Hiermee wordt tegelijkertijd de overnamefinanciering voor een bank onderbouwd.
  • Waar moet ik op letten bij het opstellen van een huur of pachtovereenkomst en wat zijn onderdelen die niet over het hoofd mogen worden gezien ?
  • Wat moet er in een de overeenkomst van koop/verkoop staan ? Hiervoor worden door juristen opgestelde formats gratis ter beschikking gesteld.
  • Algemeen. Hoe komt financiering van een pand en/of esploitatieovername tot stand en waarop moet ik bij voorbaat op letten voordat ik met een koper in zee ga ? Antwoord op deze vragen worden in een persoonlijk gesprek toegelicht.

Kortom een goede voorbereiding is belangrijk om er zeker van te zijn dat de belangen zoal een reële verkoopprijs, verkoopbaarheid, huurzekerheid en matiging van de fiscale claim worden zekergesteld.

Uitreden van een vennoot

Bij het uittreden van een vennoot uit de onderneming zal door de uittredende vennoot een uitkoopsom worden bedongen. Het bedrag dat aan de uittredende vennoot toekomt zal haalbaar moeten zijn zodat dit door de zittende/overblijvende vennoot kan worden opgebracht. In de meeste gevallen dient de uitkoopsom gefinancierd te worden. Dit wordt door een bank aan de hand van onder andere de bedrijfscijfers beoordeeld. Hiervoor dient een waardebepaling plaats te vinden die aangeeft welk bedrag de uittredende vennoot mag ontvangen.