Van der Sijde Horeca Advisering

Meer dan advies alleen!

Personeel en organisatie (gastgericht handelen)

Robert Van Der Sijde

Goed getrainde loyale medewerk(st)ers zijn het meest kostbare goed waarover we beschikken. Het bedrijfsrendement, door de gast vertaald als zich naar volle tevredenheid bediend voelen, met het juiste product, prima service, een aantrekkelijke ambiance, en voor de juiste prijs is nergens zo bepalend voor succes als in de gastvrijheidsindustrie.

Naast de ondernemers bepalen medewerk(st)ers in hoge mate het oordeel van gasten nadat zij uw bedrijf hebben bezocht, en  of zij de moeite willen nemen voor een herhalingsbezoek. Gasten en medewerk(st)ers zijn de ambassadeurs van uw onderneming. Aanbeveling door een positieve mond tot mond reclame is goed voor ongeveer 80% van het herhalingsbezoek aan horeca. Het is van enorm belang om hier als ondernemer continue alert op te zijn. Dit proces goed te organiseren en eventueel gedrag te veranderen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Goed voorbeeld doet in ieder geval goed volgen. Veel ondernemers in onze sector realiseren zich dit gelukkig maar al te goed. In de dagelijkse praktijk blijft er echter vaak maar weinig gelegenheid over om taken en verantwoordelijkheden verantwoord te delegeren. In de horeca die met veel personeelswisselingen te maken heeft, waar met veel parttime personeel wordt gewerkt, wordt in dit verband veel van de leidinggevenden gevraagd. Deze taken kunnen aanzienlijk worden verlicht wanneer er van te voren goede voorbereidingen worden getroffen zodat de bedrijfsvoering hierop standaard is ingericht. Tijdens een gastvrijheidstraining komen de onderwerpen aan de orde die het mogelijk maken met succes bestaande gasten te binden en nieuwe gasten te werven.  Zie hiervoor ook onder de knop "opleiding, training, workshops" op deze website.

Personeelshandboek, functie en taakomschrijvingen

Van der Sijde Horeca Advisering heeft in de afgelopen jaren kleinere en grotere horecabedrijven geholpen bij opzetten en organiseren van motivatieprogramma's. Voor startende bedrijven gaat het hier in het begin over het samenstellen van een personeelshandboek met daarin beschreven wat voor de onderneming belangrijk is, waarom en wat men wil bereiken (missie). Het bevat algemene voorschriften en handleidingen, over o.a. gewenste instelling, houding en gedrag, servicegerichtheid, veiligheidsonderwerpen (Arbo), kledingvoorschriften en de “do’s en de do’nts “ voor medewerk(st)ers in de diverse afdelingen.

Verder worden er functie en taakomschrijvingen opgesteld voor medewerk(st)ers in vast - en parttime dienstverband. De betreffende functie en taakomschrijvingen worden gekoppeld aan het normatieve CAO salarisniveau op grond waarvan inschaling van betrokken medewerk(st)ers plaatsvindt. Daarnaast is Van der Sijde Horeca Advisering ingeschakeld bij het opzetten van een beoordelingsstructuur voor medewerk(st)ers en heeft ondernemers begeleid bij het voeren van functionerings en beoordelingsgesprekken. Gedragsaspecten waarop medewerk(st)ers moeten worden beoordeeld blijven vaak uit beeld.

Vasthouden en motiveren van goede loyale medewerk(st)ers

Een van de kernpunten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is het op correcte wijze voor langere tijd met gemotiveerde medewerk(st)ers een goed samenwerkend team te vormen. Het uitgangspunt hiervoor is eenduidigheid en duidelijkheid onder andere geholpen door de aanwezigheid van een objectief functionerings - en beoordelingssysteem. Het functioneren op grond van haalbare duidelijk vooraf afgesproken richtlijnen en doelstellingen geeft rust en regelmaat voor werkgever en werknemer en helpt de onderneming steeds in de goede richting te laten presteren. Het doel is dat als gevolg van een goed functionerend beoordelingssysteem niet voortdurend zaken hoeven te worden uitgelegd maar dat er in voorkomende situaties alleen maar kort naar de inhoud en afspraken behoeft te worden verwezen. In het geval dat gedragsaspecten van te voren goed zijn vastgelegd kunnen medewerk(st)ers zich in de regel makkelijker voorstellen war er voor nodig is om gasten aan zich en uw bedrijf te binden. Neem vrijblijvend contact op voor een oriëntrend gesprek zodat wij met u de behoefte kunnen vaststellen en hierop het programma kunnen afstemmen.

Dossieropbouw nodig voor effectief personeelsbeleid

Voor medewerk(st)ers die aantoonbaar volgens eerdere vastgelegde afspraken en maatstaven herhaaldelijk onvoldoende  functioneren dient voor beëindiging van een dienstverband dossieropbouw als juridische onderbouwing plaats te vinden. Het documenteren van functionerings en beoordelingsgesprekken vormt hiervoor een basis.