Van der Sijde Horeca Advisering

Meer dan advies alleen!

Openbare inschrijving voor horeca gemeenten, sport en recreatie

Voor gemeenten en stichtingen zijn in het recente verleden met succes openbare inschrijvingen (tenders) voor horecaprojecten uitgevoerd voor bestaande en nog te ontwikkelen horecaexploitaties. Voor nieuwbouw zijn de trajecten van marktonderzoek, conceptvorming, exploitatieprognose, investerings en huurwaardebepaling door ons uitgevoerd gevolgd door werving en selectie van kandidaten.

Gemeente en stichtingen kunnen met ons contact opnemen om vrijblijvend geïnformeerd te worden over de wijze waarop een traject van openbare inschrijving kan worden uitgevoerd.