Van der Sijde Horeca Advisering

Meer dan advies alleen!

Horecaconcept; herpostionering en nieuwpositionering

Robert Van Der Sijde

Bij een bestaand bedrijf spelen vragen als "Waarom neemt de omzet af ?" Een van de oorzaken kan zijn dat u niet meer voldoende kan inspelen op de vraag van gasten. Het meest handig is eerst samen vast te stellen wat de sterke en zwakke punten van uw bedrijf zijn, zaken die u zeker wilt handhaven of juist wilt veranderen. Kortom we analyseren eerst en dan bepalen we er eventueel gewijzigd zou moeten worden. Vaak is het voldoende om met minimale middelen de sterke punten extra naar voren te bengen en de zwakke punten te verbeteren. 

Ook bij nieuwe bedrijven is het belangrijk om de doelgroepen die wij voor ogen hebben eerst duidelijk voor ogen te hebben zodat we gericht op wensen en behoeften kunnen inspelen. Hiervoor stellen wij ons een aantal vragen die we proberen zo goed mogelijk te beantwoorden:

  • Op wie ga ik mij richten? (marktsegmentatie en doelgroepenselectie)
  • Waar is mijn bedrijf gevestigd? (plaats en samenstelling van de lokale markt)
  • Wat voor andere producten/diensten kan ik aanbieden is hier een markt voor ?
  • Wat hebben mijn concurrenten de afgelopen periode gedaan ? 
  • Welke (andere) prijzen ga ik hanteren?
  • Wat is de gewenste look en feel van de inrichting kijkend naar de toekomst ?
  • Wat zijn de investeringen die nodig zijn om aanpassingen door te voeren ?
  • Wat zal ik aan aanvullende promotie gaan doen en op welke manier? Wat is de strategie en hoe kan ik mijn doelen effectief en het voordeligst bereiken?
  • Is mijn website nog goed genoeg ? Moet ik deze wel aanpassen, waarom en hoe?
  • Hoeveel en welk extra (ander) personeel is noodzakelijk of wellicht juist niet?

Hieronder geven we een korte toelichting op de relevante onderdelen.

Hoger rendement door marksegmentatie met bijpassend product/dienst

Het moet duidelijk zijn op wie u zich met uw bedrijf richt, in welke behoefte het moet voorzien om de doelgroep te bereiken. Hierbij is het van belang te analyseren wat de wensen en eisen van de verschillende doelgroepen zijn, of het om een onderbouwde keuze gaat of meer "een gevoel". Wordt er aangesloten op maatschappelijke trends of gewijzigde consumentenvoorkeuren. Ga ik me beter van anderen onderscheiden en welke maatstaven moet ik hiervoor aanhouden. Passen verschillende doelgroepen nog wel bij elkaar en blijf ik nog wel goed herkenbaar kijkend  naar de algemene stelregel van; “een horecabedrijf voor iedereen is een horecabedrijf voor niemand”.

Vestigingsplaats en markt

De vestigingsplaats van een horecabedrijf bepaalt in hoge mate de markt, het type gasten, het aanbod en de prijs. Hierbij spelen de bereikbaarheid, de zichtbaarheid, de parkeerfaciliteiten, de bewegwijzering en de situering ten opzichte bijvoorbeeld van woon- en winkelgebieden, industrie en kantoorlocaties, natuur, toeristische attracties en, niet te vergeten, de verkeersstromen een belangrijke rol. U moet dus de geografische voor- en nadelen van de vestigingsplaats beoordelen. Om de markt te kunnen analyseren zult u verder het verzorgingsgebied of de herkomstgebieden van de gasten moeten bepalen. De grootte van het verzorgingsgebied verschilt wederom sterk per bedrijfstype en is afhankelijk van de moeite die mensen willen nemen om naar het bedrijf toe te komen. Zo zal een broodjeszaak of cafetaria een kleiner verzorgingsgebied hebben dan een specialiteitenrestaurant of een viersterren hotel.  Zo onderscheiden wij buurt, stadsdeel, stadscentrum, dorp, regionaal, landelijk en internationaal georiënteerde horecabedrijven.

Nadat het verzorgingsgebied is bepaald, zal het verzorgingsgebied het soort vraag naar horeca en het aanweizge aanbod van horeca bestudeerd moeten worden.

Van Der Sijde Horeca Advisering helpt u deze vragen te beantwoorden en vervolgens de stappen te doen die uiteindelijk zullen leiden tot een bedrijfsconcept dat het meest op de markt aansluit zodat dit in de toekomst een profijtelijke bijdrage kan gaan opleveren. Deze ondergrond is de basis voor het marketing en verkoopplan en zijn het  uitgangspunt voor de berekeningen die in de exploitatieprognose gemaakt worden. Wij helpen u deze stappen te doorlopen en de berekeningen te maken die nodig zijn om uw plannnen uit te kunnen voeren. De bank vraagt om dit inzicht als u een aavullend krediet nodig heeft.