Van der Sijde Horeca Advisering

Meer dan advies alleen!

Horeca Hoger Rendement

Robert Van Der Sijde

HORECA Bedrijfsdoorlichting of quickscan

Blijft het bedrijfsresultaat achter ten opzichte van vorige jaren en wilt u dat verbeteren?  Meestal is het niet uitsluitend aan de afgenomen omzet te wijten dat het rendement is gedaald. Ervaring leert dat veel andere factoren het rendement kunnen beïnvloeden. Bij een quickscan kijken we naar de cijfers, leggen de wezenlijke onderlinge verbanden en toetsen deze aan ervaringscijfers. Een “papieren exercitie” verklaart veel over waar de knelpunten zitten en nog belangrijker; de verbeterpunten! Soms is het gewenst aanvullend inzicht te krijgen in het operationele bedrijfsfunctioneren door een mystery visit.

Een horecaonderneming is een organisatie van mensen, kapitaal en middelen met als doel het leveren van diensten aan zorgvuldig bepaalde doelgroepen. Als het goed geleid wordt is het geen statisch maar een dynamisch geheel dat continue met producten en diensten inspeelt op de zich wijzigende omgevingsfactoren.
We leven en ondernemen nu in een tijd waarin alles voortdurend ter discussie staat en zich voortdurend wijzigt. De voorkeuren van consumenten en hun behoeftes veranderen bijna van dag tot dag, aanpassingen in wetgeving, fiscaliteiten en overheidsvoorschriften zijn niet meer bij te houden. Kosten gaan eerder omhoog dan omlaag.
Dit, gecombineerd met tegenvallende economische ontwikkelingen en een meer dan terughoudend financieringsbeleid van geldverstrekkers leveren menig ondernemer slapeloze nachten op. Het is daarom van groot, zo niet essentieel belang om als ondernemer exact te weten hoe het bedrijf er voor staat. Waar de schoen wringt en zo mogelijke op toekomstige knelpunten vooruit te lopen. Alleen dan is het mogelijk om tijdig en adequaat in te grijpen en bij te sturen.
Als ondernemer kun je echter niet alles zelf doen. Vaak vraagt de dagelijkse operatie al zo veel tijd dat het kijken naar de echte informatie achter cijfers er bij inschiet.

Voor een redelijk bedrag kunt u ons voor een quickscan inschakelen. De uitkomsten geven richting naar het te realiseren toekomstige rendement. Dit kan vaak al in korte termijn worden behaald! Afhankelijk van de schaal van het bedrijf en het bedrijfstype weten we dat er al snel sprake kan zijn van een extra rendement van € 40.000,-. Want hoger rendement, daar gaat het uieindelijk om !

Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de horecaonderneming wordt er na de scan een beknopt verbeterplan gemaakt. Hiervoor worden de cijfers periodiek door uzelf of door de accountant in een van te voren afgesproken schema aangeleverd. Regelmatig meten is weten !