Van der Sijde Horeca Advisering

Meer dan advies alleen!

Horeca financiering voor bedrijfsovername, een nieuw horecaconcept of uitbreiding

Robert Van Der Sijde

Er wordt gezegd dat het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering tegenwoordig bijna een onmogelijke opgave is. Het tegendeel is echter waar mits er maar een goede onderbouwing is. De vraag bij het aanvragen van financiering is: Hoe bereid ik mijn financieringsaanvraag zodat de kans van slagen maximaal is ? Hieronder volgen enkele nuttige tips.

Het begin
Begin bij het begin: geef eerst een introductie van uzelf, wat is uw achtergrond, welke ervaring draagt u mee, van welke mislukkingen en successen bent u sterker geworden? Vertel wat over de start en beginfase van uw bedrijf. Vertel in welke situatie u zich momenteel bevindt en vooral: biedt de financier een gedegen analyse van de oorzaken hiervan. Pas hierna begrijpt men waar u vandaan komt en komt het plan voor de toekomst met bijbehorende financieringsbegroting niet uit de lucht vallen.

Wat zijn uw plannen voor een nieuw bedrijf of wat gaat u anders/beter doen om er voor te zorgen dat u een positieve geldstroom genereert? Zorg voor een duidelijke aansluiting tussen toekomstplannen, investeringsbegroting en wat voor effect dit gaat hebben op omzet en exploitatiekosten. Kortom, toon de meerwaarde van de investeringen aan en onderbouw deze. Alleen wanneer dit duidelijk is zal een financier serieus een aanvraag in overweging nemen.     

Realiteitszin
Het lijkt simpel, maar niet alle (asprirant) ondernemers beschiiken over voldoende financiële achtergrond en vaardigheden om een goed doortimmerd ondernemersplan te maken. Een bank beoordeelt een aanvraag op de (vrije) geldstroom, ondernemers komen vaak niet verder dan het niveau van een eenvoudige winst- en verliesrekening. Ons advies is dan ook: verzorg de inhoud, de beschrijving van de plannen en laat u bij twijfel bijstaan. Van der Sijde & Partners is een adviseur die wat dit betreft het klappen van de zweep kent getuige o.a. de financieringen die de afglopen jaren door onze bemiddeling aan ondernemers zijn verstrekt. Het overzicht op deze site geeft een indruk van de projecten waarbij wij de aflopen 10 jaar betrokken zijn geweest.

Een goede adviseur kijkt met u mee vooruit. Een laatste tip ? Toon realiteitszin: een winstniveau van meer dan twintig procent van de omzet komt niet vaak voor en het kunnen terugbetalen van de financiering in twee jaar ook niet. Financiers taxeren risico’s en prikken feilloos door te positieve en mager onderbouwde prognoses heen.