Van der Sijde Horeca Advisering

Meer dan advies alleen!

Management informatiesysteem voor hoger rendement

Robert Van Der Sijde

Juist nu is het belangrijk om te weten wat er in uw bedrijf omgaat. Regelmatig meten is weten en wat doen we daar vervolgens verder mee?

Nu het economisch wat minder gaat staat in veel horecabedrijven het rendement onder druk. Gelukkig is dat niet in alle bedrijven hetzelfde maar dit ontslaat ondernemers er niet van regelmatig en tijdig inzicht te hebben hoe het er nu werkelijk met het bedrijf voorstaat. Aan de stand van het rekening courant krediet kun je zien hoe het financieel gaat, maar o wee als de limiet wordt overschreden en de bank om informatie vraagt. In de meeste gevallen is de tijd dan te kort om deze informatie met de uitleg te verstrekken. Regeren is vooruitzien en je kunt dit maar beter voor zijn.

Veel horecabedrijven volgen hun accountant bij hun informatievoorziening. Dit zijn meestal de jaarcijfers die in de loop van het jaar daarop worden opgeleverd. Te laat dus om nog tijdig gericht bij te sturen!  Ondernemers komen in de problemen als er plotseling recente informatie nodig is. In onze praktijk zien we dat dit jammmergenoeg maar al te vaak voorkomt. Regelmatig ontmoeten wij ondernemers die bij hun bank om tijdelijke verruiming van de kredietlimiet vragen. Door het ontbreken van recente informatie en een duidelijke visie van de ondernemer op de toekomst is de kans groot dat dergelijke verzoeken door banken worden afgewezen met het gevolg dat het dan al vaak te laat om de nodige veranderingen aan te brengen. 

Ook als het goed gaat met het bedrijf en aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, is het tegenwoordig een must om regelmatig op de hoogte te blijven van de omzet, de omzetsamenstelling, de brutomarges die er gemaakt worden, en de directe beheersbare kosten. Aan de hand van beknopte overzichtelijke managementinformatie kan door regelmatig goed inzicht tijdig bijgestuurd worden. Het komt er kort op neer; regeren is vooruitzien !

Horecaondernemers die zich bewust zijn van het sturen op goede recente informatie genieten veel voordelen ten opzichte van collega’s. Zij zijn meer alert en bovendien zeker van hun zaak, lopen vooruit op knelpunten en lossen deze snel en goed op. Het is dus belangrijk regelmatig de ontwikkelingen te volgen. Dit hoeft  allemaal niet zo ingewikkeld te zijn als vaak wordt veronde4steld. Het is in het begin een kwestie van organisatie waarna het rendement snel volgt.  Er is enige kennis en inzicht nodig om een management informatiesysteem op te zetten.

Van der Sijde Horeca Advisering helpt u bij het opzetten van een handzaam management informatiesysteem. Het gaat hierbij vooral om het vastleggen van zaken die belangrijk zijn en in een kort tijdsbestek eenvoudig te beinvloeden zijn. Wanneer gewenst kan zij u daarna verder begeleiden bij het vertalen van de uitkomsten naar verbeterpunten en hoe deze praktisch zonder al te grote veranderingen doorgevoerd kunnen worden. Het doel is het bereiken van een meer optimale inzet van productiemiddelen (pand, kapitaal en mensen) en beheersing van het grondstofffenverbruik. Uit de omzetanalyse komt verder naar voren of het bedrijfsconcept, het assortiment en de prijsstelling nog wel voldoende aansluiten bij de vraagontwikkeling en vraagtrends.

Een horecbedrijf met een omzet van € 400.000,- kan al snel op jaarbasis € 30,000,-  extra rendement opleveren wanneer steeds alert wordt bijgestuurd.  Graag beoordelen wij uw huidige situatie tijdens een vrijblijvend orienterend gesprek om te kunnen beoordelen wel acties mogelijk ondernomen kunnen worden.